Labo darbu nedēļas vietā sanācis pat Labo darbu mēnesis. Tik liela bija Raunas vidusskolas skolēnu ieinteresētība palīdzēt patversmes „Lācīši” dzīvniekiem un savām rokām gatavot suņu un kaķu mājas. Un, protams, paši suņu un kaķu māju gatavotāji devās arī līdzi uz patversmi skatīt, kam tad noderēs viņu darbs.

Paldies par sarūpētajām dāvanām!

Vairāk lasīt šeit: https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vide-un-dzivnieki/raunas-skoleni-izgatavo-sunu-un-kaku-majas-dzivnieku-patversmei-lacisi.a337832/